Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Bình Linh
Địa chỉ: 16 Hồng Thái, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0963.680.968